תרבות תורנית

מחלקת תרבות תורנית בעיר הוקמה על ידי המועצה הדתית ועוסקת במגוון רחב של נושאים תורניים לטובת הציבור הדתי בעיר.

אנו פועלים בכל העת להגדיל את הפעילות למען הרבות כבוד שמים כבוד התורה ולומדיה ותפילתנו שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

רשימת רבני השכונות

רשימת מתקני גניזה

קצת מפעילות המחלקה

לא נמצאו נתונים