מכרז – שיפוץ מקווה שיכון ד׳

המועצה הדתית טבריה

הודעה

             

כובסיוון התשפא

6 ביוני 2021

בסד

המועצה הדתית טבריה מודיעה,  בהתאם לתקנה 3ב  לתקנות חובת המכרזים,  התשנג  1993,  על החלטת ועדת המכרזים של המועצה לאשר התקשרות בהסכם לביצוע עבודות שיפוץ מקווה שיכון ד בעיר טבריה ללא מכרז,  בהתאם לתקנה  3(30)  לתקנות חובת המכרזים,  עם עמותת המרכז לטהרת המשפחה (מ.ע. 580005197)

היקף ההתקשרות הצפוי:  2,000,000 ₪ כולל מעמ.

היקף השתתפותה של עמותת המרכז לטהרת המשפחה ממקורותיה:  1,100,000   כולל מעמ לפחות.

לפרטים ולעיון במפרט לביצוע העבודות, ניתן לפנות בשעות העבודה למשרדי המועצה הדתית,  אל מ.מ מזכיר המועצה הדתית, מרדכי מקייס בטלפון  04-6720993 או בנייד 0507961096

         בכבוד רב,

            יעקב שטרית

       הממונה על המועצה