מחלקת קבורה

מחלקת קבורה מפעילת חברא קדישא טבריה בניהולו של [שם] עומדת בסטנדרט גבוה ביותר בתחום שרותי הקבורה, ומבקשת להקל עד כמה שניתן על המשפחות שאיבדו את יקיריהן ולהביאם לקבורה על-פי ההלכה היהודית ומנהגי ישראל.

הוצאת רשיון קבורה

בית החולים אחראי למספר אישורים אשר בלעדיהם לא ניתן לבצע את הקבורה. האישורים הנדרשים לצורך הוצאת הקבורה הם:

הודעת פטירה – ניתן לקבל על ידי צוות בית החולים.
תעודת זהות של הנפטר/ת
עם התעודות הנ"ל יש לגשת למשרד קבלת ושחרור חולים בבית החולים לצורך קבלת רשיון הקבורה.
עם התעודות הנ"ל יש לגשת למשרד קבלת ושחרור חולים בבית החולים לצורך קבלת רשיון הקבורה.
עם רשיון הקבורה יש לגשת למשרדי החברא קדישא לצורך קביעת סידורי ההלוויה.
במידה והפטירה ארעה מחוץ לבית החולים יש לזמן צוות מד"א אשר יקבע את המוות. רופא מד"א מוציא למשפחה הודעת פטירה איתה יש לגשת למדור רשיונות קבורה בלשכת משרד הבריאות בטבריה.
במידה ורופא מד"א יחליט כי מדובר במוות לא טבעי, מד"א תזמן את המשטרה על מנת לחקור את נסיבות המוות. (במקרה כזה ההליך כולו עלול להתעכב עד לקבלת אישור המשטרה לקבורה).

חברא קדישא טבריה היא גוף רשמי, המוסמך לטפל בנושאי הקבורה. אולם היא מוסמכת לקבור נפטר רק לאחר קבלת רשיון קבורה. לאחר קבלתו ממשרד הבריאות יחל הטיפול בנפטר/ת ובסידורי ההלוויה.

תפקיד החברה קדישא

כל תושב העיר טבריה שנפטר לבית עולמו זכאי לקבורה בבית העלמין בטבריה בחינם – במקום בו קוברת הח"ק.
חברא קדישא טבריה מעניקה למשפחות חוברת שכתב מנהל הח"ק מר [שם] – ללא תשלום. חוברת זו שתורגמה גם לרוסית, נכתבה מתוך רצון לסייע ולהקל ולו במעט על ההכנות לקראת ההלוויה והתקופה שלאחריה.
להורדת החוברת בעברית
להורדת החוברת ברוסית
בחוברת זו יש תקציר ההלכות והדגשים מן הבחינה ההלכתית יהודית וכן הנחיות ארגוניות ומעשיות אשר יסייעו להתכונן טוב יותר לקראת הבאות.

הח"ק מצידה מחויבת לספק מספר שירותים ללא תשלום: העברת הנפטר אל מקום הקבורה, החברה מעבירה אנשים שנפטרו בתוך העיר טבריה או מבית החולים ברזילי (ישנם שאינם יודעים זאת ונאלצים לשלם סכום רב על שירות זה לחברות פרטיות). החברא קדישא מספקת גם מקום קבורה וחלקת קבר בחינם, כמו כן מחויבת החברה לטפל בנפטר בכל הנוגע לטהרת המת, עטיפה בתכריכים בכבוד הראוי לכל אדם באשר הוא. בנוסף חייבת החברא קדישא לספק שירותי הלוויה במידה והמשפחה מעוניינת בכך, שירותי הלוויה כוללים חזן, וצוות קבורה של שני אנשים לפחות אשר יבצעו את מלאכת הקבורה עצמה בצורה הראויה ביותר.

ישנם שירותים שבגינם רשאית החברה קדישא לגבות תשלום על פי חוק:
תכריכים מיוחדים (פשתן), שמירת מקום (אחיזת קבר בחיים על פי תעריף ביטוח לאומי), קבורה בחלקה חריגה (כמובן – חלקות מאושרות על ידי ביטוח לאומי), קבורת נפטר תושב חו"ל, קבורת נפטר מחוץ לעיר תעריף + 20%. למידע נוסף

המועצה הדתית מפעילה חלקה אזרחית חלופית במסגרת בית העלמין "טוהר רחל"

חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ"ו – 1996 
חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ"ו – 1996 נועד לאפשר לכל אדם קבורה שתתאים להשקפתו ואמונתו.
 
למידע נוסף ניתן להיכנס לאתר: המשרד לשרותי דת 

מודעות אבל

[תמונות וקבצים של מודעות אבל]

הרב [שם הרב]

מנהל מחלקת עירוב ושבת

טלפון במשרד: [מס׳ טלפון]

קצת מפעילות המחלקה

לא נמצאו נתונים