מבנה המועצה

הרה״ג משה צבי בוחבוט שליט״א

רב ואב״ד עיה״ק טבריה

טלפון במשרד: [מס׳ טלפון]

מר יעקב שיטרית

יו״ר המועצה הדתית

טלפון במשרד: [מס׳ טלפון]

הרב [שם הרב]

מנהל מחלקת נישואין

טלפון במשרד: [מס׳ טלפון]

מר מוטי מקייס

מנהל מחלקת קבורה

טלפון במשרד: [מס׳ טלפון]

הרב רפאל כהן

מנהל מחלקת כשרות

טלפון במשרד: [מס׳ טלפון]

הרב [שם הרב]

מחלקת תרבות תורנית

טלפון במשרד: [מס׳ טלפון]