מבנה המועצה

IMG_0837 2

הרה״ג משה צבי בוחבוט שליט״א
רב ואב״ד עיה״ק טבריה

מר יעקב שיטרית
יו״ר המועצה הדתית

ר׳ אאא נ״י
ראש אגף נישואין

מר מוטי מקייס
מנהל מחלקת קבורה

הרב רפאל כהן
מנהל מחלקת כשרות

מר בלבלבלב
מחלקת תרבות תורנית